Inwendig leidingonderzoek van sprinklerinstallaties

Conform Technisch Bulletin 80, NFPA of VdS, dient een inwendig leidingonderzoek periodiek (inspectiefrequentie is afhankelijk van de toegepaste norm) plaats te vinden. Het inwendig leidingonderzoek van de sprinklerinstallatie heeft als doel, vast te stellen of het correct functioneren van de sprinklerinstallatie op dit moment of in de nabije toekomst bedreigd wordt door (gedeeltelijke) verstopping van leidingen en/of sprinklers.

Het inwendige leidingonderzoek kan plaats vinden door middel van endoscopisch onderzoek waarbij met behulp van foto’s en video-opnames de status van het leidingwerk vast kan worden gelegd. Tevens zullen er steekproefsgewijs leidingdelen in het sprinklersysteem worden uitgenomen voor nadere onderzoek. De bevindingen uit het onderzoek zal FSP-Service vastleggen in een rapport met foto’s en omschrijvingen met een conclusie over de aannemelijkheid van het correct functioneren van de installatie.

Inwendige leidingonderzoek biedt ook uitkomst voor het uitstellen van een full-flow test bij deluge systemen. Wanneer een full-flow test niet uitgevoerd mag of kan worden omdat dit een gevaarlijke situatie veroorzaakt of de kans op onherstelbare schade aan machines of overige zaken aanwezig is, dan mag een full-flow test worden vervangen door een inwendige inspectie van het leidingwerk en de aanwezige sprinklers.