Modificatie aan de sprinklerinstallatie

Het brandrisico kan veranderen door bijvoorbeeld; wijzigingen in de opslag (configuratie, categorie goederen), ander gebruiker van het gebouw, bouwkundige wijzigingen, nieuwe gebouwen enz. Deze wijzigingen kunnen een negatief effect hebben op de werking van de aanwezige sprinklerinstallatie. FSP-Service kan vooraf vaststellen of aanpassing en/of uitbreiding van de sprinklerinstallatie noodzakelijk zijn. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de bestaande uitgangspuntendocument en eventuele nota van aanvullingen daarop. Deze moeten voldoende toereikend zijn.

Eventuele uitbreiding en aanpassing aan de sprinklerinstallatie en opstelling van het nieuwe rapport van interne eindcontrole voor het desbetreffende deel van de installatie zullen worden uitgevoerd door een in samenwerking met FSP-Service, erkend installatiebedrijf (derden). Bij een aanpassing van de installatie zullen ook de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, tekeningen, hydraulische berekeningen, blokschema’s, functiematrix en dergelijke, voor zo ver nodig worden aangepast.