Testen van brandmeldinstallaties

Het periodiek controleren en testen van uw sprinkler- of brandmeldinstallatie is van groot belang. Alleen op deze manier kunnen eventuele storingen en/of technische mankementen tijdig worden opgemerkt. Controle- en testwerkzaamheden aan sprinkler- of brandmeldinstallatie moeten worden uitgevoerd door personen die een training, instructies en ervaring passend bij de installatie hebben gevolgd.

Tijdens de verplichte periodieke controles, wordt vastgesteld of de installatie zich in operationele staat bevindt zodat het aannemelijk kan worden gemaakt dat de installatie bij een brand de functie kan vervullen waarvoor hij gebouwd is. Deze controles worden uitgevoerd door bijvoorbeeld administratieve, visuele controles, test en functionele beproevingen van de pomp(en), alarmen en de doormelding naar de alarmcentrale.