Onderhoud aan sprinklerinstallaties

Een sprinklerinstallatie is solide en duurzaam en staat doorgaans 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in ruststand. Zoals de meeste mechanische installaties moet er met enige regelmaat (conform voorschrift) getest, geïnspecteerd en onderhouden worden om de sprinklerinstallatie in nominale staat te houden.

Afwijkingen, ten opzichte van de nominale staat die tijdens het (half) jaarlijks onderhoud of tijdens de twee-(wekelijkse) test worden geconstateerd, worden uitvoerig onderzocht waarbij directe acties voor herstel in gang zullen worden gezet.

Het onderhoud moet worden uitgevoerd door een persoon die beschikt over de hiervoor noodzakelijke productkennis, vakbekwaamheid, kennis en opleiding. De gebouweigenaar of beheerder is ervoor verantwoordelijk dat het beheer en onderhoud aan de aanwezige brandbeveiliginssystemen wordt uitgevoerd.

Alle activiteiten dienen te worden vastgelegd in een rapport van onderhoud volgens Technisch Bulletin 80 bijlage 3 inclusief gemeten waarden, waar van toepassing en eventuele correcties die zijn uitgevoerd. De resultaten worden vergeleken met de waarden uit het rapport van interne eindcontrole die ten tijde van de oplevering van de installatie en met het vorige rapport van onderhoud. Indien er verschillen worden aangetroffen zal FSP-Service een onderzoek starten om te achterhalen waardoor de verschillen worden veroorzaakt. Nadat de rapportage door een onderhoudsdeskundige is geverifieerd wordt een getekend rapport, inclusief, indien van toepassing, de onderhoudsrapportages van onderaannemers aan de gebruiker overhandigd.