FSP-Service voert als hoofdzaak het beheer en onderhoud aan sprinklerinstallaties uit, waarbij de aangrenzende voorschriftmatige onderhoudsverplichtingen op verzoek van de opdrachtgever zullen worden gecoördineerd en uitgevoerd. Indien nodig door specialitische onderaannemers. Het beheer zal hoofdzakelijk bestaan uit het perodiek testen en onderhouden van deze installaties, waarbij de installatie voortdurend specialistisch wordt beoordeeld. Het doel van FSP-Service is het behalen van zeer hoge kwaliteit met als grondslag het ontzorgen van de opdrachtgever zodat hij/zij zich volledig kan focussen op de bedrijfsprocessen.

FSP-Service is ISO-9001 gecertificeerd en VBB gecertificiteerd als erkend onderhoudsbedrijf Sprinklerinstallaties

Met groot genoegen kunnen wij u mededelen dat Fire Sprinkler Protection Service B.V. sinds april 2021, ISO 9001 en Onderhoud VBB-installaties is gecertificeerd.

 

Waar staan deze certificaten voor?

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Met het behalen van de ISO-9001 borgen wij continue verbeteringen van onze kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen.

De certificatieschema’s Onderhoud VBB-installaties zijn in 2012 door het CCV gepubliceerd en bevatten de criteria voor de certificatie van vastopgestelde brandbeheersings- en brandblusinstallaties (VBB-installaties) zoals sprinklerinstallaties alsmede het onderhoud ervan. Afnemers, leveranciers, brandweer en verzekeraars hebben een gezamenlijk belang bij de kwaliteit van brandblusinstallaties, in samenspraak zijn daarom deze certificatieschema’s ontwikkeld. De schema’s beschrijven hoe certificatie plaatsvindt en aan welke eisen sprinklerinstallateurs, onderhoudsbedrijven en de certificatie-instelling moeten voldoen. De schema’s sluiten aan bij de zorgplicht uit het Bouwbesluit.

Voor het behalen van de ISO-9001 en het Onderhoud VBB-installaties certificaat, heeft FSP-Service aan moeten tonen dat wij in staat zijn om consequent producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarbij stellen wij ten doel de klanttevredenheid te verhogen door onze diensten zo adequaat en doeltreffend mogelijk uit te voeren. Door de implementatie van de ISO-9001 werken wij continue aan het verbeteren van bedrijfsprocessen in afstemming op onze klantverwachtingen.

FSP-Service toont met het behalen van het ISO-9001 en Onderhoud VBB-certificaat aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem hoog in het vaandel staat. FSP-Service is gedurende het hele traject dat wij met een klant afleggen, constant bezig met het verhogen van de klanttevredenheid waarbij rekening wordt gehouden op het beheersen en het borgen van de werkzaamheden. Onze organisatie is erop gericht om snel te kunnen handelen, daarbij bieden wij u de service die u van ons als kleine onderneming met een groot netwerk aan kennis en kunde mag verwachten.