Verzorgen en begeleiden van inspecties

Iedere sprinklerinstallatie dient (als er een eis van het bevoegd gezag is) te worden geïnspecteerd. De inspectie aan de sprinklerinstallatie geschied vaak halfjaarlijks. FSP-Service heeft hier echter een andere kijk op. Mocht het zo zijn dat het bouwbesluit het toelaat één keer per jaar de installatie te inspecteren, zal FSP-Service in overleg met het bevoegd gezag proberen de inspectie-interval te verlengen naar een maal per kalenderjaar.

FSP-Service kan de inspectie en het begeleiden ervan de verzorgen. Tijdens de inspectie wordt vaak duidelijk wat er niet deugd, FSP-Service zal de klant zoveel mogelijk bij de inspectie betrekken om vooraf eventuele afkeurpunten een oplossing aan te dragen. Na de inspectieronde zal er door FSP-Service een rapport worden opgemaakt met daarin opgenomen afkeurpunten en bijbehorende oplossingen.